Hvad er det, der foregår?

FNs mål for bæredygtig udvikling (SDG, verdensmålene) definerer globale problemer og sætter retning for udvikling. De motiverer de initiativer, som virksomheder tager for at bidrage til løsninger og for i øvrigt at udvikle deres forretning.

At arbejde med bæredygtighed betyder kompleksitet, og det er udfordrende. Man vil helt uundgåeligt opleve, at befinde sig i et indviklet netværk af forskellige problemstillinger – forskellinge interesser, holdninger, politik, forandringer i markedet, koblede og konfliktende mål osv.

Det er en udfordring simpelthen ’at gennemskue, hvad det er, der foregår’. Det er svært at se sig selv i sammenhængen, skabe mening og opbygge viden som grundlag for prioritering af en helstøbt indsats.

Konceptet ‘Sustainability Inquiry’ (SI)

SI kan hjælpe virksomheder med at se sig selv i et samfundsperspektiv og få et overblik over deres egen situation. Konceptet integrerer kortlægningmål- og strategiudvikling og implementering.

SI er forankret i principperne for bæredygtighedsledelse og kan bruges til mange formål – for eksempel til at kickstarte og løfte kvaliteten af arbejdet med bæredygtighed, til at inspirere til nye initiativer, og til at facilitere diskussioner i forbindelse med møder, seminarer, workshops, kurser m.m.

Hvad er forskellen på ‘SI’ og de mange andre koncepter?

I modsætning til de fleste andre koncepter eller værktøjer er SI udelukkende rettet mod videnopbygning til støtte for strategiske beslutninger. SI erstatter ikke andre gode koncepter eller værktøjer, men det skaber grundlaget for at kunne vælge og anvende de operationelt orienterede værktøjer mest hensigtsmæssigt.

De 17 verdensmål

 

Bæredygtighed i praksis

Jeres egne aktiviteter er altid omdrejningspunkt, og konceptet ‘Sustainability Inquiry’ (SI) bruges, når I har behov for overblik over jeres egen situation. Overblik er beslutningsgrundlag.

Formålet med overblik kan være overblikket i sig selv eller etableringen af den fælles forståelse på tværs af organisationen. Formålet  kan også være udvikling af mål og strategi eller det kan være eksekvering – kommunikation, drift og håndtering af relationer.

 
 

Et godt overblik over sammenhænge

Overblik som forudsætning ...


Find de elementer, som er vigtige for dig, og beskriv forbindelser imellem dem

Kortlægning

- for udvikling af mål og strategi


Vurdér hvor du er, hvor du gerne vil være, og hvordan du kommer derhen

Strategiudvikling

- og for implementering i dagligdagen


Realisér beslutninger gennem handlinger og fortæl historien bag dem

Implementering

 

Kontakt os og lad os drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig

Claus Frier bæredygtighedskonsulent og CSR konsulent

Claus Frier

Bæredygtighedskonsulent og Partner

+45 71 95 70 30

claus.frier@areason.dk

Ledelseskonsulent Lise Nielsen

Lise Nielsen

Ledelseskonsulent og Partner

+45 42 74 00 92

lise.nielsen@areason.dk