Udfordringer

FN’s 17 Verdensmål udstikker en retning for bæredygtig udvikling på globalt plan, og de præger alles dagligdag. Alle må hver især finde deres egen måde at navigere på, og det kan være svært at beskrive sin egen situation og komme afsted.

Med Sustainability Inquiry har vi udviklet en enkel metode til systematisk  at skabe overblik over de problemstillinger, der er relevante for jer, når det gælder bæredygtighed. Metoden giver et solidt afsæt for prioritering og for det videre arbejde med mål, strategi og endelig eksekvering.

Læs om metoden her

Hvad kan I bruge Sustainability Inquiry til?

Metoden giver jer et overblik over jeres egen situation med jeres egne aktiviteter som omdrejningspunkt. Overblikket er beslutningsgrundlag, som skal gøre jer i stand til bedre at

  • respondere  på de værdier, der er i spil,
  • prioritere en indsats baseret på fakta,
  • håndtere relationer til stakeholdere.

Det vil klæde jer på til at koble bæredygtig og konkurrencedygtig forretning.

Her kan I læse mere om vores ydelser – hvad vi gør sammen, hvad I får og hvad I får ud af det.

Er det relevant for jer?

Sustainability Inquiry anvendes, når kompleksitet er en udfordring – når mange temaer og værdier er spil, når mængden af relevante fakta er stor og relationerne til folk i omgivelserne er mangeartede. Bæredygtighedsdagsordenen er som udgangspunkt kompleks, men i nogle situationer er det indlysende og enkelt, hvad der skal gøres, og man skal ikke gøre det sværere, end det er.

 

Sustainability Inquiry kan anvendes i tre ledelsesstadier

Når I har behov for at kortlægge jeres egen situation

Forstå jeres situation, opbyg viden og få svar på, hvor I skal fokusere.

Læs mere

Når I har behov for at udvikle mål og strategi

Vurder hvor I er, hvor I gerne vil være, og hvordan I kommer derhen.

Læs mere

Når I har behov for at integrere og eksekvere

Gør jer i stand til at realisere jeres beslutninger og formidle dem.

Læs mere

Hvem kan bruge Sustainability Inquiry?

I kan bruge Sustainability Inquiry uanset, om I er en privat virksomhed, en offentlig institution eller en NGO, og det kræver ingen særlig ekspertise. Metoden anvendes, når I skal træffe strategiske beslutninger, der involverer bæredygtighed. De kan blandt andet handle om, at

  • kickstarte arbejdet med bæredygtighed,
  • inspirere til nye initiativer,
  • facilitere diskussioner og fælles forståelse på tværs af organisationer,
  • kommunikere med stakeholdere.

Hvordan foregår det i praksis?

Ved hjælp af Sustainability Inquiry beskriver I jeres egen situation og unikke problemstilling. Vi faciliterer processen, hvor I finder frem til de potentialer, konflikter og dilemmaer, som I har i forhold til FN’s Verdensmål og bæredygtighed.

Inden kortlægningen defineres formål og fokus, og bagefter samler vi op på den viden, I har opbygget. I får et resumé i en oversigtlig form.

Når overblikket er på plads, kan vi assistere med hensyn til at udvikle mål og strategi – afhængigt af jeres aktuelle behov. Se flere detaljer her.