Forretningsudvikling, projektstyring og FN’s Verdensmål

aREASON er en konsulentvirksomhed, og vi henvender os til offentlige og til private virksomheder, som vil arbejde med bæredygtighed. Vi faciliterer kortlægning af kontekst og udvikling af mål og strategi. Vi rådgiver om integration og implementering af bæredygtighed i de daglige aktiviteter, og vi holder kurser og foredrag.

Vi faciliterer processer for bæredygtig forretningsudvikling. Vi hjælper med systematisk at kortlægge og anskueliggøre sammenhænge mellem værdier, fakta og stakeholdere, og dermed støtte beslutningsgrundlag, rationelle prioriteringer og integration af bæredygtighed i den daglige forretning.

Læs mere om os, vores ydelser, vores metode, og kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi måske kunne samarbejde.

Om at se sig selv i det store billede

Vi yder rådgivning om, hvordan man som virksomhed kan optimere sine forudsætninger for at navigere i den kompleksitet, som bæredygtighedsdagsordenen indebærer. Det kræver noget særligt at navigere i forandringer, usikkerheder, dilemmaer, konflikter og muligheder. Det handler om hele tiden at balancere forskellige hensyn, at holde tempoet, når det går stærkt, og at justere retningen, når det er nødvendigt.

Verdensmålene er et billede på store globale udfordringer og på en fælles vision for verdenssamfundet. Dermed sætter de dagsordenen for forandringer og for en turbulens, som påvirker alle. Det er nye vilkår for forretningsudvikling, og det at gøre en positiv forskel er med til at sikre ens virksomheds overlevelse.

Metoden Sustainability Inquiry

Sustainability Inquiry (SI) er en metode, som skaber grundlag for beslutninger, når kompleksitet er en udfordring. Kernen er en begrebsramme, som bidrager med et fælles sprog og med struktur på bæredygtighed. Virksomhedens eller projektets kontekst udforskes med egne aktiviteter som omdrejningspunkter. I kan læse mere om SI her.