Hvad er det, der foregår?

FNs mål for bæredygtig udvikling (SDG) definerer globale problemer og sætter retning for bæredygtig udvikling, og de understøttes af data og viden om udfordringerne verden over. Det motiverer og præger de initiativer, som offentlige og private organisationer tager for at bidrage til løsninger og for i øvrigt at kunne navigere i de situationer, de befinder sig i.

Men, at arbejde med bæredygtighed betyder kompleksitet, og det er udfordrende på mange måder.

Organisationer vil helt uundgåeligt opleve, at de befinder sig i et indviklet netværk af forskellige problemstillinger – interesser, holdninger, politik, forandringer i markedet, koblede og konfliktende mål osv. Én væsentlig udfordring er simpelthen ’at gennemskue, hvad det er, der foregår’. Det er svært at se sammenhænge, skabe mening og opbygge viden som grundlag for prioritering af en helstøbt indsats.

Konceptet ‘Sustainability Inquiry’ (SI)

SI anvendes til forretningsudvikling i relation til bæredygtighed. Det kan hjælpe organisationer med det udfordrende første skridt – at se sig selv i et bæredygtighedsperspektiv og få et overblik over ens egen situation.

Det integrerer kortlægningmål- og strategiudvikling og implementering.

SI er forankret i principperne for bæredygtighedsledelse og kan bruges til mange formål – for eksempel til at kickstarte og løfte kvaliteten af arbejdet med bæredygtighed, til at inspirere til nye initiativer, og til at facilitere diskussioner i forbindelse med møder, seminarer, workshops, kurser m.m.

Hvad er forskellen på ‘SI’ og de mange andre koncepter og værktøjer?

I modsætning til de fleste andre værktøjer er SI udelukkende rettet mod videnopbygning til støtte for strategiske beslutninger. SI erstatter ikke andre gode koncepter eller værktøjer, men det skaber grundlaget for at kunne vælge og anvende de operationelt orienterede værktøjer mest hensigtsmæssigt.

De 17 mål for bæredygtig udvikling

 

Bæredygtighed i praksis – Skræddersyede seminarer/workshops

Jeres behov kan eksempelvis være teambuilding, fælles læring, fælles forståelse eller diskussion af konkrete bæredygtighedstemaer i relation til jeres egne aktiviteter.

 

Foredrag og oplæg til diskussion

De forskellige aspekter af at navigere i den komplekse bæredygtighedsdagsorden med udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål.

 

Et godt overblik over sammenhænge

Kortlægning af situationen


Find de elementer, som er vigtige for dig, og beskriv forbindelser imellem dem

Kortlægning

- og udvikling af strategien


Vurdér hvor du er, hvor du gerne vil være, og hvordan du kommer derhen

Strategiudvikling

- og implementering i dagligdagen


Realisér beslutninger gennem handlinger og fortæl historien bag dem

Implementering

 

Claus Frier

Fra bæredygtighed og praksis til rådgivning
+45 7195 7030