Bæredygtighed, udfordringer og muligheder

Bæredygtighed er ikke længere en option for virksomheder og organisationer. Det er det nye normal. FN’s 17 verdensmål udstikker en retning for bæredygtig udvikling, mens virksomheder hver især må finde deres måde at navigere på. En udfordring er, at det er komplekst, og det kan være uoverskueligt og svært at komme i gang.

Med Sustainability Inquiry har vi udviklet en enkel metode til systematisk  at skabe overblik over de problemstillinger, der er relevante for jer, når det gælder bæredygtighed. Metoden giver jer et solidt afsæt, når I skal prioritere jeres indsats og arbejde videre med strategi, mål og implementering.

Læs om metoden her

Hvad kan I bruge Sustainability Inquiry til?

Metoden giver jer et overblik over jeres bæredygtighedssituation. I får et beslutningsgrundlag og bliver i stand til at

 • respondere hensigtsmæssigt på verdensmålene og de værdier, der er i spil,
 • prioritere fakta og integrationen af bæredygtighed i de daglige aktiviteter,
 • få overblik over og håndtere relationer til jeres stakeholdere,
 • tage højde for historikken, når den er vigtig.

I jeres arbejde med bæredygtighed vil det klæde jer på til at

 • se muligheder for forretnings- og projektudvikling,
 • differentiere jer i markedet,
 • sætte kvalificerede initiativer i gang,
 • få et fælles sprog og et solidt grundlag for både intern og ekstern kommunikation,
 • Integrere bæredygtighed i jeres forretning og samtidig bevare jeres konkurrenceevne.
 

Sustainability Inquiry kan anvendes i tre ledelsesstadier

Når I har behov for generelt overblik over jeres situation

Forstå jeres situation, opbyg viden og få svar på, hvor I skal fokusere.

Læs mere

Når I har behov for at udvikle mål og strategi

Vurder hvor I er, hvor I gerne vil være, og hvordan I kommer derhen.

Læs mere

Når I har behov for at eksekvere og kommunikere

Gør jer i stand til at realisere jeres beslutninger og formidle dem.

Læs mere

Hvem kan bruge Sustainability Inquiry?

I kan bruge Sustainability Inquiry uanset, om I er en privat virksomhed, en offentlig institution eller en NGO, og det kræver ingen særlig ekspertise. Metoden anvendes, når I skal træffe strategiske beslutninger, der involverer bæredygtighed. De kan handle om, at

 • kickstarte jeres arbejde med bæredygtighed,
 • revurdere jeres eksisterende indsats,
 • blive inspireret til nye initiativer,
 • vælge mellem bæredygtighedsværktøjer,
 • facilitere diskussioner og fælles forståelse på tværs af jeres organisation,
 • kommunikere til jeres stakeholdere.

Hvordan foregår det i praksis?

Ved hjælp af Sustainability Inquiry kortlægger I jeres egen situation med udgangspunkt i jeres unikke problemstilling. Vi faciliterer og hjælper jer til at se på den i et helhedsorienteret perspektiv, og I finder vi frem til de potentialer, konflikter og dilemmaer, som lige netop I har i forhold til FNs verdensmål.

Inden kortlægningen aftaler vi formål og fokus med jer, og bafefter samler vi op på den viden I har opbygget . I får et resumé i en visualiseret, oversigtlig form, og I er klædt på til det videre arbejde.

Når I har overblikket på plads kan vi hjælpe jer med at udvikle jeres strategi, sætte mål og implementere – afhængigt af jeres aktuelle behov.

Det siger vores kunder

”Med 8,000 ansatte og aktiviteter i 40 lande stod vi med et stort behov for at reducere kompleksitet og få sat retning på vores arbejde med verdensmålene. aReason var en stærk katalysator i den proces.”

Anders Bech Tharsgaard, Head of Business Engagement, Dansk Flygtningehjælp

“aReason facilitated a workshop for NORDEN’s CSR Executive Body when NORDEN was designing our new CSR strategy 2019-21. It was a great help in structuring NORDEN’s work with the sustainable development goals, and the Sustainable Inquiry provided an excellent tool to facilitate the discussion of relevant topics under the SDGs.”

Kristina Kunigenas, CSR & Compliance Manager, Norden

Er det relevant for jer?

Sustainability Inquiry anvendes, når kompleksitet er en udfordring. Bæredygtighedsdagsordenen er som udgangspunkt kompleks, men i nogle situationer er det indlysende og enkelt, hvad der skal gøres. Så skal I selvfølgelig ikke gøre det sværere end det er.

Rådfør jer med grafikken og se, hvor I ligger. Cirklerne viser jer, hvornår Sustainability Inquiry er en god ide.

Kontakt os og lad os drøfte, hvordan vi kan hjælpe jer

Claus Frier bæredygtighedskonsulent og CSR konsulent

Claus Frier

Bæredygtighedskonsulent og Partner

+45 71 95 70 30

claus.frier@areason.dk

Ledelseskonsulent Lise Nielsen

Lise Nielsen

Ledelseskonsulent og Partner

+45 42 74 00 92

lise.nielsen@areason.dk