Sustainability Inquiry

En metode

Sustainability Inquiry er en metode, som kan anvendes, når man har behov for at beskrive komplekse situationer. Den er baseret på især mange års praktisk erfaring med bæredygtighed og csr, men er også inspireret af veletablerede ledelsesprincipper og -teori.

Der har været behov for en metode, som kan hjælpe virksomheder med enkelt og effektivt at skabe overblik over deres egen situation. Et solidt og meningsfuldt grundlag for at træffe strategiske beslutninger og ét skridt ad gangen integrere bæredygtighed i de daglige aktiviteter.

Det drejer sig om jeres aktiviteter

I jeres arbejde med bæredygtighed har I sikkert oplevet et indviklet netværk af forskellige problemstillinger, interesser, holdninger, muligheder osv, som I har haft behov for at skabe overblik over for at kunne træffe strategiske beslutninger.

Sustainability Inquiry er en metode udviklet til effektivt og målrettet at skabe et gennemarbejdet og meningsfuldt beslutningsgrundlag med udgangspunkt i den enkelte virksomheds særlige situation. Det er nødvendigt, at virksomheden beskriver og forstår sin egen situation. Der skal skabes mening og opbygges viden, så der kan træffes beslutninger.

 

Der er to begrebsrammer

Sustainability Inquiry Framework (SIF) støtter diskussioner og kortlægningsproces, og den skal hjælpe til at skabe mening og opbygge viden med udgangspunkt i jeres særlige problemstilling.

SIF kombinerer de tre overordnede aspekter af en  given situation: virksomheden (jer), pejlemærkerne og omgivelserne. For hvert af dem er det relevant at afdække værdier, fakta og stakeholdere, og at vurdere relationer mellem elementerne i begrebsrammen.

PCSP er en model til opsummering af fælles forståelse. Modellen giver et enkelt overblik over potentialer, konflikter, løsninger og problemer. De fire bogstaver ‘PCSP’ dækker over de engelske begreber ‘Potential’, ‘Conflict’, ‘Solution’ og ‘Problem’.

De bagvedliggende forklaringer og beskrivelser, som hører med til overblikket, stammer fra arbejdet med SIF, og indholdsmæssigt er der ikke tale om noget nyt, men den simple 2×2-matrix viser de væsentligste konklusioner. PCSP er et resumé og en visualisering af situationen og understøtter beslutninger.

Bæredygtighed som ledelsesdisciplin

Mange års erfaringer og diskussioner blandt praktikere, akademikere og andre eksperter har ført til en fælles forståelse af, hvad bæredygtighedsledelse handler om. Det er blevet en ledelsesdisciplin, hvor der er skabt konsensus om god praksis og veletablerede begreber og principper.

Sustainability Inquiry har rod i disse principper og er en struktureret og meningsskabende ramme og en proces. Sustainability Inquiry er en helhedsorienteret tilgang til at se på ens egens virksomheds rolle i komplekse sammenhænge. I vil  så at sige være metodens omdrejningspunkt.

Sustainability Inquiry i et teoretisk perspektiv

Fordi bæredygtighed indebærer kompleksitet, er der et stort potentiale i at sammenholde forståelsen af bæredygtighed med kompleksitetsteori og systemteori. Kompleksitet håndteres ofte ved hjælp af modeller eller begrebsrammer, som sætter fokus på de spørgsmål, der virkelig betyder noget. En begrebsramme giver et fælles sprog og en måde at organisere information på, der muliggør frugtbar diskussion, kommunikation og samarbejde.

Litteraturliste (eksempler til inspiration):
 • Edgar Morin, On Complexity (2008)
 • Chun Wei Choo, The Knowing Organization (2006)
 • Chun Wei Choo, The Inquiring Organization (2015)
 • Karl E. Weick, Sensemaking in Organizations (1995)
 • Karl E. Weick, Managing the Unexpected (2007)
 • David J. Snowden og Mary E. Bone i Harvard Business Review, A Leaders Framework for Decision Making (2007)
 • Alex Lowy og Phil Hood, The Power of the 2×2 Matrix: Using 2×2 Thinking to Solve Business Problems and Make Better Decisions (2004)
 • Donella h. Meadows, Thinking in Systems, A Primer (2008)
 • Peter M. Senge, The fifth discipline (1990)
 • Melanie Mitchell, Complexity – A guided tour (2009)
 • Websites Complexity Labs og Complexity Explorer/Santa Fe Institute.