Om hvad for hvem ...?

Opbygning af viden for beslutningstagere

Målrettet udvikling

aREASON’s ydelser handler altid om optimering af potentialer og minimering af konflikter i forhold til FN’s Verdensmål og bæredygtig udvikling. Vi hjælper med at få hold på beskrivelsen af virksomhedens rolle.

Vi hjælper med at skabe mening i dens ledelsesmæssige tilgang til bæredygtighed, og vi står standby, når det gælder implementering og integration af bæredygtighed i de daglige aktiviteter.

Vi bidrager når der er behov for

  • at skabe generelt overblik og beslutningsgrundlag,
  • at udvikle mål og strategi,
  • at integrere og eksekvere

For virksomheden er det helt afgørende at være fremsynet og dels skabe, dels tilpasse sig udviklingen i de markeder og i de samfundsmæssige sammenhænge, den indgår i.

 

Konkurrencedygtig og bæredygtig

Når de er hinandens forudsætninger

I ved, hvordan jeres virksomhed skaber værdi. I kender værdikæde og aktiviteter, og I ved, hvem der involveres i processen fra start til slut. I kender regnestykket ‘indtægter – udgifter’, og I ved, hvad der skal til for at være konkurrencedygtig. I ved, hvad det er, I sælger – I kender produktet og intentionerne bag det. I kender jer selv, jeres virksomhed og jeres marked, og derfor er det jer, der kan vurdere jeres egen situation.

Det er jer, der kan beskrive virksomhedens situation, når det gælder bæredygtighed. I kan vurdere potentialer, konflikter og dilemmaer, og I kan skabe grundlaget for jeres strategiske beslutninger.

Vi kan facilitere processen og sikre, at I adresserer alle nøgleelementer, at I bliver udfordret, og at I får en meningsfuld beskrivelse af jeres egen situation.

 

Det vi gør sammen

Første skridt er skitsering af udfordringen og afklaring af behov, hvor vi assisterer jeres valg af fokus og formulering af formål. Det sætter dagsordenen for den efterfølgende workshop.

Vi faciliterer workshoppen, og I beskriver virksomhedens situation i forhold til FN’s Verdensmål.

Det I får

I får en beskrivelse af virksomhedens ‘bæredygtighedssituation’. Den er baseret på en afgrænsning til det, der vurderes at være strategisk vigtigt, og på samling af information.

Det er overblik over værdier, fakta og stakeholdere og indsigt med hensyn til virksomhedens potentialer, konflikter, dilemmaer.

Det I får ud af det

I får beslutningsgrundlag – sammenstilling af formålet, beskrivelsen og jeres forretning.

Det giver grundlag for udvikling af mål og strategi, og for handling.

Desuden får I kompetencer og metode til løbende at opdatere overblikket.

 

Grundlæggende forudsætninger

Virksomhedens mulighed for at være på forkant og konkurrencedygtig afhænger af, om den har overblik over sin egen situation. Overblikket er en uundværlig del af grundlaget både for de kortsigtede dispositioner og for den mere langsigtede forretningsudvikling.

Valg af metode

Sustainability Inquiry  vil selvfølgelig ikke altid være den mest velegnede metode til etablering af overblik. Mere information om metoden findes her. Brug eventuelt et par minutter på at vurdere relevansen i forhold til dine aktiviteter via diagrammet, som findes nederst på forsiden.

Overblik og beslutningsgrundlag


Afklare mission, vission og værdier, afdække væsentlige fakta og beskrive stakeholdernetværk

Overblik og beslutningsgrundlag

Udvikling af mål og strategi


Formulere mål og hensigter, tilrettelægge ledelse og aktiviteter, og organisere de involverede.

Udvikling af mål og strategi

Integration og eksekvering


Kommunikere, lede og handle og håndtere relationer

Integration og eksekvering