Om hvad for hvem ...?

Opbygning af viden for beslutningstagere

Målrettet udvikling

aREASON’s ydelser handler altid om optimering af potentialer og minimering af konflikter i forhold til FNs Verdensmål og bæredygtig udvikling.

Vi hjælper virksomheden med at få hold på beskrivelsen af dens egen rolle, når det gælder bæredygtighed. Vi hjælper med at skabe mening i virksomhedens ledelsesmæssige tilgang til bæredygtighed. Og endelig står vi standby, når det gælder udvikling og integration af bæredygtighed i de daglige aktiviteter.

Vi bidrager når der er behov for

  • at skabe generelt overblik og beslutningsgrundlag,
  • at udvikle mål og strategi,
  • at integrere og eksekvere

Bæredygtighed indebærer løbende forandringer for alle. For en virksomhed er det helt afgørende at være fremsynet og have mulighed for at dels at skabe, dels at tilpasse sig udviklingen i de markeder og i de samfundsmæssige sammenhænge, den indgår i.

 

Grundlæggende forudsætninger

Virksomhedens mulighed for at være på forkant og konkurrencedygtig afhænger blandt andet af, om den har overblik over sin egen bæredygtighedssituation, om dens beskrivelse af dens egen rolle i sammenhængen har det væsentlige med. Overblikket er en uundværlig del af grundlaget både for de kortsigtede dispositioner og for den mere langsigtet forretningsudvikling.

Valg af metode

Sustainability Inquiry  vil selvfølgelig ikke altid være den mest velegnede metode. Brug eventuelt et par minutter på at vurdere relevansen i forhold til dine aktiviteter via diagrammet på forsiden.

Overblik og beslutningsgrundlag


Afklare mission, vission og værdier, afdække væsentlige fakta og beskrive stakeholdernetværk

Overblik og beslutningsgrundlag

Udvikling af mål og strategi


Formulere mål og hensigter, tilrettelægge ledelse og aktiviteter, og organisere de involverede.

Udvikling af mål og strategi

Integration og eksekvering


Kommunikere, lede og handle og håndtere relationer

Integration og eksekvering