Om hvad for hvem ...?

Opbygning af viden for beslutningstagere

Det helt grundlæggende

Ved hjælp af ’Sustainability Inquiry’ (SI) kan man undersøge:

  • hvilke bæredygtighedstemaer der er vigtigst – for at kunne prioritere indsatsen,
  • hvordan stakeholdernetværket ser ud – for at kunne håndtere relationerne,
  • hvilkde værdier der er i spil – for at kunne respondere hensigtsmæssigt.

Det handler om at etablere overblik og beslutningsgrundlag med henblik på at integrere bæredygtighed i de daglige aktiviteter. ’SI’ kan bruges af alle former for organisationer – offentlige og private, og det forudsætter ikke akademisk eller teknisk viden eller praktisk erfaring med bæredygtighedsledelse.

‘SI’ vil selvfølgelig ikke altid være det rigtige valg. Brug eventuelt et par minutter på at vurdere relevansen i forhold til dine aktiviteter via diagrammet på forsiden.

 

Basalt overblik


Facilitering af en proces med sigte på en organisations egen beskrivelse og forståelse af sin egen bæredygtighedssituation.

Kortlægning

Mål- og strategi


Kortlægningen støtter fastlæggelse af mål, valg af ledelsesværktøjer og organisering af de involverede.

Strategiudvikling

Handling


Kapacitetsopbygning og anvendelse af værktøjer til praktisk styring af aktiviteter i en bæredygtighedskontekst.

Implementering

 

Helt grundlæggende principper

Tre grundlæggende principper for bæredygtighedsledelse er ’Materiality’, ’Responsiveness’ og ’Inclusivity’ (se AccountAbility’s Principles Standard). Viden om relevansen og betydningen af ​​en bæredygtighedsproblemstilling for en organisation og dens stakeholdere – væsentlighed / materiality – gør det muligt at prioritere en indsats. Klarhed vedrørende potentialer, konflikter og dilemmaer i organisationens respons på politikker og holdninger – lydhørhed / responsiveness – baner vejen for at overveje egne værdier og mål og for kommunikation med stakeholdere. Erkendelse af hvem, der påvirker og påvirkes af organisationen, gør det muligt at arbejde for inddragelse af stakeholdere – inklusivitet / inclusivity – når det er nødvendigt.