Kapacitetsopbygning og handling

Implementering af bæredygtighed er selvfølgelig at effektuere strategien. Det er opbygning af den nødvendig kapacitet, inkorporering af grundlæggende principper og anvendelse af målrettede værktøjer, og så er det handling.

Implementering indebærer ‘kommunikation’, ‘ledelse og handling’, og ‘håndtering af relationer’.

Her er fokus på kapacitetsopbygning som en forudsætning for det hele. Kapacitetsopbygning kan være helt enkel, men kan det også være en mangesidig opgave, som spænder over mange niveauer – fra det personlige niveau til organisationsniveau og til netværk af involverede stakeholdere. På de forskellige niveauer kan kapacitetsopbygning omfatte:

  • læring – viden og færdigheder,
  • etablering af en fælles forståelse blandt de involverede,
  • etablering af ledelsessystem og -processer – og herunder rapporteringsrutiner.
Hvad du får

Med kapacitetsopbygning som kerne vil implementeringen være en faciliteret proces, som skal initiere og/eller etablere strategielementerne som praksis i organisationen.

Hvordan du kommer dertil

Omdrejningspunktet i processen vil være at opnå en fælles forståelse via SIT. Implementering kan omfatte læreprocesser, diskussioner og refleksioner, og i den forbindelse kan generelle introduktioner, præsentationer og skræddersyede kurser være relevante. Det kan eksempelvis dreje sig om:

  • Globale politiske mål – som FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG’erne) – set i et ledelsesperspektiv.
  • Principper for bæredygtighedsledelse og kompleksitet.
  • Involvering af stakeholdere.