Overblik inden næste skridt

En kortlægning skal give dig overblik og hjælpe dig til at forstå den situation du er i. Der skal opbygges viden og skabes grundlag for, at du kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. En kortlægning vil være fokuseret på udvalgte aktiviteter, produkter og markeder og vil være afgrænset geografisk. Desuden kan den være afgrænset tematisk til ét eller flere bæredygtighedstemaer som f.eks. klimaforandringer, korruption eller menneskerettigheder.

Der vil være formuleret et formål, som specifikt beskriver, hvilke behov kortlægningen skal dække for bedst at støtte interne forandringer. Der kan være behov for

  • afklaring af mission, vision og værdier,
  • afgrænsning af væsentlige fakta i relation til organisationens aktiviteter,
  • beskrivelse af stakeholdernetværket.
Hvad du får

Et håndgribelige resultat vil være et ‘kort’, som er en sammenfatning og en grafisk visualisering af situationen og en samling af den bagvedliggende information. Processen og overblikket skal give dig grundlag for at fokusere på det væsentligste og tage stilling til næste skridt.

Ofte vil overblikket kunne anvendes og opdateres senere – eksempelvis i forbindelse med forretningsudvikling.

Hvordan du kommer dertil

Et typisk set-up vil være en workshop og tilgangen vil være samarbejde om informationssøgning, videndeling og videnopbygning.