Når der er behov for generelt overblik:

Der vil altid være et fokus og et formål, og med det udgangspunkt faciliterer vi jeres beskrivelse af jeres egen situation:

  • Værdier som er i spil,
  • Fakta som er vigtige.
  • Stakeholdere som spiller en rolle.

Resultatet er en helhedsorienteret beskrivelse – i tekst og grafik – af jeres situation med fokus på at skabe overblik og beslutningsgrundlag.

Sustainability Inquiry giver et fælles ’sprog’ – en måde at tale om bæredygtighed på – og dermed mulighed for fælles forståelse og effektivt samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige skel.

Det er videnopbygning til støtte for strategiske beslutninger.