Beslutninger om mål og midler

Mål- og strategiudvikling handler som bekendt om at beslutte og beskrive hvor man vil hen og hvordan man når dertil. Målene og strategiudviklingen vil sjældent handle om bæredygtighed alene. Overblik over bæredygtighedssituationen vil kun være en del af beslutningsgrundlaget. Der vil være aspekter som relaterer sig til organisationens primære ’drivere’, dens hovedformål, de regler den er underlagt, markedsforhold og andre begrænsninger og muligheder. Mål- og strategiudvikling er en integrations-øvelse.

Mål- og strategiudvikling kan handle om

  • at formulere mål og hensigter,
  • at tilrettelægge ledelse og handling,
  • at organisere de involverede.
Hvad du får

Resultatet af strategiudvikling vil være en strategi i den form som mål og fokus kræver.

Hvordan du kommer dertil

Bag mål- og strategiudvikling ligger en kortlægning, og både kortlægnings- og udviklingsprocesser skræddersyes til formålet og vil typisk foregå som samarbejde i arbejdsgrupper. Strategien skal sigte imod integration af bæredygtighed i de daglige aktiviteter, og derfor kræver udviklingsprocessen som regel en høj grad af involvering og samarbejde på tværs af organisationen.