Elementær læsning af FN’s Verdensmål

Når man som virksomhed læser FN’s Verdensmål, kan det være nyttigt at anlægge en aktør-synsvinkel – altså, at se sig selv som en aktør, hvis aktiviteter kan være en del af løsningen eller en del af problemet i den større sammenhæng.

De 17 Verdensmål handler om værdier, fakta og stakeholdere

Indholdet af de enkelte Verdensmål er selvfølgelig vigtigt. Som bekendt præciseres de 17 mål af de tilhørende 169 delmål og af 231 indikatorer, og som grundlag for det hele ligger en lang række videnskabelige rapporter.

Læser man delmålene, vil man se, at de for hvert af de 17 Verdensmål specificerer ’værdier’, ’fakta’ og ’stakeholdere’, og de tre begreber definerer en del af strukturen for en begrebsramme til beskrivelse af Verdensmålene.

FN’s 17 Verdensmål og hvordan …

Hvordan kan man gribe det an, når man skal forstå sin virksomheds helt unikke rolle med hensyn til bæredygtig udvikling i verden?

Først en politisk og nu en ledelsesmæssig udfordring

På grund af kompleksiteten er det en udfordring at danne sig et overblik, prioritere en indsats og navigere i bæredygtighedsdagsordenen. Men hvis man sorterer de 17 mål – dels efter hvad de handler om, dels efter hvilken form for indsats de kræver – så kan det gøre det lidt nemmere.

Ledelser reagerer forskelligt på FNs 17 verdensmål

Det kan være både svært og frustrerende at træffe velbegrundede beslutninger, når virksomheder skal agere bæredygtigt. Ledelser reagerer derfor forskelligt og kan groft kategoriseres i fire arketyper. Hvilken type er I?

Hvilket værktøj skal du vælge hvornår?

Når det gælder ledelse og bæredygtighed, findes der mange forskellige værktøjer med sigte på mange forskellige problemstillinger. De kan groft opdeles i tre med hver sine formål.