Ledelser reagerer forskelligt på FNs 17 verdensmål

Bæredygtighed og FNs 17 verdensmål har sat en insisterende dagsorden, som alle virksomheder må forholde sig til. De fleste ledere vil derfor gerne bringe deres egen virksomhed i spil, bidrage til løsninger og profitere af det. Men det kan være vanskeligt at se sin virksomheds rolle i det store billede blandt klimaforandringer, truet biodiversitet, korruption, børnearbejde osv. Det kan derfor være både svært og frustrerende for ledelsen at træffe velbegrundede beslutninger.

Helt overordnet tackles udfordringen på forskellige måder, og ledelser kan groft kategoriseres i fire arketyper:

Den tøvende

Den tøvende ledelse springer ikke ud i noget nyt. Den oplever usikkerheden i bæredygtighedsdagsordenen som meget udtalt. Den har måske en tendens til at overse de muligheder bæredygtighed medfører og har svært ved at se, hvordan bæredygtig omstilling kan bidrage positivt til forretningen. Det kan også være, at det hele fremstår så komplekst og uoverskueligt, at ledelsen endnu ikke har det nødvendige overblik, så den kan tage stilling til, hvor og hvordan den skal begynde. Og det er netop her den bør begynde – med at skabe overblik.

Temahelten

Temahelten kendetegner den fokuserede ledelse, der arbejder med ét bæredygtighedstema. Temaheltene er ofte så heldige, at selve deres kerneforretning indebærer en del af løsningen på en snæver problemstilling. De kan godt klappe sig selv på skulderen, fordi de reelt bidrager til at løse et af verdens problemer. Risikoen kan være, at de overser andre, vigtige aktiviteter i virksomheden som muligvis konflikter med verdensmålene. Mange kunne have glæde af at udarbejde et helhedsorienteret overblik med udgangspunkt i virksomhedens aktiviteter. Der kunne meget vel dukke dilemmaer, potentialer eller konflikter op, som kunne bringe virksomheden endnu videre i sine bæredygtighedsbestræbelser.

Flokdyret

Der er heldigvis mange velmenende ledelser, der følger med og er aktive i forhold til temaer, der er oppe i tiden. De reagerer på det kendte og det som andre gør. De er ofte karakteriseret ved, at deres virksomhed er eksponeret og derfor særligt presset. De har løbende behov for at markere sig positivt. Derfor er det nemt at gribe til lette løsninger, der allerede rører sig, og som måske ovenikøbet har offentlighedens bevågenhed. Der behøver ikke være tale om ringe bidrag, men virksomhedens potentiale kan meget vel være langt større. Et helhedsorienteret perspektiv på virksomhedens bæredygtighedsindsats, og hvordan den kan integreres i forretningen, vil højst sandsynligt afsløre et langt større potentiale både når det gælder konkurrenceevne og bæredygtighed.

Den garvede

Den garvede ledelse har for flere år siden set bæredygtighedsdagsordenen komme og tidligt fået øjnene op for den gevinst bæredygtighed kan bidrage med, når den håndteres visionært og målrettet. Den garvede ledelse er kendetegnet ved at være helhedsorienteret med udgangspunkt i sin egen situation. Den har en ambition om at differentiere sig i markedet, og den er klar over, at den opnår størst effekt med en proaktiv og kreativ tilgang. Den garvede baserer sine beslutninger på et godt overblik over sin egen, aktuelle situation.